سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد عصاری – مربی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات کشتی درمانی همدان
احمد جنیدی جعفری – استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات کشتی درمانی همدان
مصطفی انصاری – استادیار گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

چکیده:

شهر لاله جین وام در شمال غربی استان همدان با جمعیتی بالغ بر ۱۵٬۰۰۰ نفری یکی از مراکز مهم تولید سفال در کشور بود که حدود ۸۰% اهالی آن به تولید و فروش سرامیک اشتغال دارد. سرب یکی از مهم‌ترین فلزات مورد استفاده در ساخت لعاب که به شمار می‌آید. مطالعات و بیانگر ارتباط بین غلظت سرب در هوای کارگاه، لباس کار، دست کارگر را، جنسیت، نوع فعالیت شغلی و نیز نوع محسوب مقادیر سطوح سرب در خون سفال گرم می‌باشد. در این مطالعه ۱۰۵ نمونه خون و سفالگران جمع‌آوری و اطلاعات فردی، شغلی، سوابق بیماری و نشانه‌های بیماری آنان در پرسش‌نامه ثبت گردید. سپس سطوح سرب نمونه‌ها توسط روش پی در پی جذب با اتمی مطابق دستورالعمل شماره ۸٬۰۰۳ انستیتو ملی بهداشت و ایمنی NIOSH اندازه‌گیری و با شاخص بیولوژیکی تماس (BEI پیشنهادی کمیته دولتی متخصصین بهداشت صنعتی (ACGIH در سال ۲٬۰۰۳ μg/dl 30 مقایسه گردید. میانگین سطوح سرب خون کارگران سفالگرμg/dl 27/33 ± ۴۱/۵۵ به دست آمد که به میزان قابل ملاحظه‌ای از مقادیر مجاز شغلی مورد مقایسه بالاتر بود. نتایج همچنین حاکی از وجود ارتباط آماری معنی دار بین مقادیر سطوح سر به خون با متغیرهای سن و سابقه کار سوداگران بود ( ۰٫۰۵>p ). این مطالعه همچنین جهت کاهش میزان مسمومیت با سرب در شاغلین وابسته به این حرفه با ارائه یک سری پیشنهاد کرده بود شرایط بهداشت در کارگاه‌های سفالگری تأکید دارد.