سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده علوم زیر دریا
مهدی نریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده علوم زیر دریا

چکیده:

یکی از روشهای مدرن پایش حفاظت کاتدی تاسیسات دریایی، استفاده از روشهای مخابراتی در جمع آوری اطلاعات حفاظت کاتدی می باشد . با توجه به وسعت زیاد تاسیسات دریایی، انجام پایش دستی، مستلزم صرف زمان و هزینه بالا می شود . با استفاده از روشهای مخابراتی، اطلاعات پتانسیل خوردگی و جریان حفاظت کاتدی تاسیسات دریایی از طریق سنسورهای مربوطه اندازه گیری می شود و سپس اطلاعات به کمک روشهای مخابراتی به پایگاه های مورد نظر ارسال می شود . اطلاعات این پایگاه ها نیز به روش مخابراتی به یک پایگاه مرکزی انتقال داده می شود و به این ترتیب اطلاعات حفاظت کاتدی کل تاسیسات دریایی در اختیار اپراتور قرار می گیر د . علاوه بر این امکان ارسال اطلاعات به شبکه جهانی اینترنت وجود دارد . بدین ترتیب اپوراتور می تواند در محل هایی که امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد از اطلاعات خوردگی بصورت Online مطلع شود . در سیستم حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان می توان پتانسیل ترانس رکتی فایرهای موجود را از طریق روش های مخابراتی تغییر داد و تاثیر آنرا بر وضعیت حفاظت کاتدی بصورتOnlineدریافت نمود . در این مقاله انواع روشهای مخابراتی که جهت پایش Online اطلاعات حفاظت کاتدی تاسیسات دریایی بکارمی رود بررسی می شود .