سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدعلی گودرزی – آموزشکده نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور
یحیی جمور – آموزشکده نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور
حمیدرضا نانکلی – آموزشکده نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور
Chery – Géosciences Montpellier, UMR 5573, Université de Montpellier II, France

چکیده:

در این تحقیق، جابجایی زمین لغزش بزرگی که درمرکز رشته کوههای البرز در دره هراز قرار دارد، سنجش و تحلیل شده است. این زمین لغزش، تهدیدی برای حوزه آبگیر محور رودخانه هراز و زیر ساختهای متعدد اطراف آن است. بردارهای سرعت GPS حاصل از سه مرحله اندازه گیری در تیرماه ۱۳۸۲، تیرماه ۱۳۸۳ و مردادماه ۱۳۸۴، ارائه شده اند. علاوه بر این، انترفروگرامهای تفاضلی سنجنده ASAR ماهواره Envisat با فاصله زمانی شش ماه بین مهر ۱۳۸۴ و فروردین ۱۳۸۵، تجزیه و تحلیل شده آن. با استفاده از این داده های ژئودتیک می توان منطقه فعلی لغزش را به دقت تعیین و دگردیسی سطح زمین لغزش را تشریح کرد، در طول دوره زمستانی اندازه گیری، دگردیسی زمین لغزش کاملاً یکنواخت بنظر می رسد و دلیلی برای وجود همبستگی کوتاه مدت بین بارش و دامنه دگردریسی وجود ندارد. اخذ داده های GPS و InSAR از داخل تود لغزشی و نیز از سنگ بسترهای اطراف آن، می تواند اطلاعات بنیادی و بسیار مهمی را با توجه بهعوامل اصلی فعال سازی (مانند نفوذ آب، زمین لرزه ها و شکستگی در برجستگی قدامی سنگ بستر) و پیامدهای احتمالی آن، بدست دهد.