سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم السادات میرروشندل – کارشناس حفاظت محیط زیست گیلان
الهه تهیدست – کارشناس حفاظت محیط زیست گیلان
ام البنین محمدحسینی – کارشناس حفاظت محیط زیست گیلان
آزاده جعفری نژاد – کارشناس حفاظت محیط زیست گیلان

چکیده:

آلودگی آب یکی از جدی تری ترین مسائل زیست محیطی در تالاب انزلی محسوب میشود و در مدیریت تالاب کنترل فاضلاب از اولویت اول برخوردار است . هدف از مدیریت فاضلاب، بهبودو حفظ کیفیت آب تالاب انزلی در سطح متناسب با اکوسیستم طبیعی آن است . این امر مستلزم مدیریت متعهدانه و موثر در امور مربوط به فاضلاب می باشد . بدین منظور در این کار تحقیقی آلودگی های فیزیکوشیمیاییBOD ,COD تالاب بین المللی انزلی مورد بررسی قرار گرفت جهت این کار تحقیقی در ۴ فصل مختلف سال از ۱۰ ایستگاه مختلف در داخل تالاب انزلی نمونه برداری به عمل آمد و فاکتورهای مورد نظر شاخص آلودگی در این نمونه ها اندازه گیری گردید . آنالیز هر نمونه به تعداد ۳ بار انجام شد نتایجی که از این آنالیزها به عمل آمدبیانگر این موضوع بود که مقادیر سولفات ،روغن و چربی COD، در برخی ایستگاهها،آمونیاک و کدورت بالای حد استاندارد بود و سایر پارامترهای بررسی شده مقادیر مطلوبی داشت