سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریماه سادات جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب- دانشگاه تهران
محمد ابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
بهرام ثقفیان – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

چکیده:

برف به عنوان یکی از عوامل اصلی ذخیره آب نقش مهمی در مدیریت منابع آب خصوصاً در مناطقی با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد مانند دامغان ایفا می‌کند. در این مقاله تغییرات سطح برف حوضه سد شاهچراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR در طی دوره بیست ساله بررسی شده است. بر طبق نوع سنجنده ماهواره (AVHRR-2 و (AVHRR-3 از دو روش تحلیل آستانه بر پایه آلبدو باندهای مرئی و دمای درخشندگی باندهای حرارتی برای جداسازی برف استفاده شده است. در نهایت، سطح برف به عنوان عامل مهمی در ذخیره آب حوضه به صورت ماهانه محاسبه شده است و روند آن و تفاوت دو روش جداسازی برف از سایر پدیده‌ها مطالعه شده است. تغییرات ماهانه سطح پوشش برف از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۷ میلادی و آبدهی ماهانه حوضه مقایسه شده‌اند و تاثیر ذوب برف بررسی شده است.