سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین علی یوسفی – گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پروین احمدی نژاد – گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

محیط کار سالم ساختنی اسن نه داشتنی . یکی از نیازهای اساسی برای ایجاد محیط کار ایمن و سالم پایش به عوامل زیان آور محیط کار است. با شناخت عوامل مؤثر در افزایش مخاطرات و کاهش یا برطرف کردن این فشارهای تهدیدکننده سلامتی، علاوه بر انجام وظیفه انسانی و زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش کارایی و بازدهی نیروی کار، در نتیجه افت کیفیت محصولات تولیدی نیز جلوگیری می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت کارگاه‌های مختلف یکی از صنایع فلزی بزرگ اصفهان از نظر عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است. پژوهش مقطعی بر روی کلیه کارگاه‌های مختلف یک شرکت صنعتی بزرگ اصفهان انجام شد. پس از تهیه نقشه کارگاه‌های مختلف برای بررسی شرایط محیطی شامل روشنایی، صدا، گرما و رطوبت در نقاط مختلف کارگاه‌ها را ایستگاه بندی نمود و با استفاده از دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری مخصوص میزان هر کدام از عوامل فوق مشخص شد. در ۲۳/۷ در صد موارد احتمال وقوع حادثه زیاد بوده است. در ۴۴% موارد روشنایی کمتر از حد استاندارد بوده است و نیاز به اصلاح براساس مهندسی روشنایی دارد. شاخص گرمای مفیدی WBGT 29 درجه سانتی‌گراد بوده است که با توجه به نوع کار و زمان مواجهه کمتر از حد استاندارد بوده و استرس گرمایی وجود نداشته است. (۵%<P ) سروصدای موضعی در ۲۰% موارد بالاتر از حد مجاز بود که در ایجاد ناراحتی‌های شنوایی مؤثر خواهد بود. ( ۰/۰۵> P ) . در ۵۲/۵ در صد موارد امکان ارتباط با سایر افراد محدود شده که در افزایش احتمال وقوع حوادث بوده است. نامناسب بودن روشنایی محیط کار مشکلاتی برای تحقق وظایف کاری ایجاد می‌کند و همچنین احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد و نیاز به اصلاح برای کاهش خطر دارد. وضعیت فضای کار و سلامتی شاغلین در کیفیت محصولات شرکت تأثیر می‌گذارد. روشنایی ناکافی، صدای زیاد، گرما و رطوبت زیادتر از حد مجاز، زمینه‌ساز حوادث و بیماری‌های شغلی است. با پیش‌بینی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌توان تا حد زیادی از این فشارهای تهدیدکننده سلامتی کارگران جلوگیری کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد بدین ترتیب خطر پزی کاهش می‌یابد و با ارائه آموزش‌های لازم، آمادگی افراد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب گامی در مدیریت خطر برداشته شده است. پیشگیری بهتر از پشیمانی است.