سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عیسی ایلیاتی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
اصغر عظیمی آهنگری – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یزد

چکیده:
این مطالعه سعی دارد دشت کاشان را از نظر هیدرولوژیکی بررسی کند. در پی خشک سالی های پیاپی منطقه کاشان از نظر آبی در شرایط بحرانی قرار گرفته است. از طرفی آمارهای بارش و تبخیر حاکی از شرایط بحرانی منطقه از نظر تامین آب است و از طرف دیگر استفاده از الگوهای نامناسب کشاورزی و استفاده وافر از چاه های عمیق برای دسترسی به آب های زیرزمینی این منبع مطمئن را نیز در معرض نابودی قرار داده است به طوری که سالانه شاهد افت شدید سطح آب زیرزمینی در این منطقه هستیم. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM نحوه تامین آب دشت کاشان بررسی می شود. با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و پایش پوشش گیاهی به روش NDVI و آبراهه ها و آبرفت های موجود در دشت با استفاده از فیلتر های جهتی، شواهدی مبنی بر تامین آب دشت از سمت رشته کوه های کرکس بدست می آید. سپس با تاکید بر مدیریت منابع آبی موجود و با تمرکز بر آب های سطحی و زیرسطحی، راهکارهایی برای برون رفت از این بحران ارائه می گردد. گرچه ترمیم آب های زیرزمینی دشت با توجه به خشکسالی های پیاپی امری زمان بر خواهد بود، اما در این مطالعه پیش بینی می شود با مدیریت صحیح سیلاب های فصلی، آب های زیرسطحی و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از روش های اصولی بتوان از روند کاهش سطح آب جلوگیری و آن را به روند مثبت تبدیل نمود