سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه سی سی پور –
آرزو پوراصغریان –

چکیده:

از بین پارامترهای هواشناسی دما و بارش ملموس ترین عناصری هستند که با آنها سر و کار داریم . بررسی دقیق آماری روی این پارامتر می تواند ساختار اقلیمی مناطق را تعیین کند.
در واقع از این بررسی هاست که بیابانی شدن اقلیم مناطق مختلف مشخص می شود. تحقیق حاضر شدت خشکی و میزان گسترش بیابانی شدن اقلیم ۴ شهر استان هرمزگان (بندر عباس، بندر لنگه، جاسک، میناب) را طی یک دوره آماری بلند مدت مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق با استفاده از قضایای حد مرکزی انجام گرفته است . (شاخص آماری نمره Z) این روش سبب استاندارد شدن داده ها می شود. در این روش دما و بارندگی مورد مطالعه است. سپس نمرات Z با هم جمع و بر تعداد آنها تقسیم گردیده است.عدد حاصل شاخص آب و هوا بیابانی شدن اقلیم را نشان می دهد که شدت درجات خشکی و رطوبت را تعیین می کند. در نهایت با استفاده از نرم افزار ILWIS گسترش اقلیم بیابانی شدن روی مناطق یاد شده مطالعه شده است.