سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداسماعیل موسوی – کارشناس ارشد ساختمانهای توزیع و انتقال آب و رئیس اداره ارزیابی مدیریت

چکیده:

به دلیل وجود چاه های متعدد و برداشت های بی رویه از مخازن آبهای زیر زمینی در دشت چهاردولی شهرستان قروه و هم زمانی آن با وقوع خشکسالی های پی در پی ، افت شدیدی در سطح آبهای زیر زمینی منطقه به وجود آمده و عموماه مزارع، باغات و ماحصل زارعین با نقصان جدی روبرو شده است. پروژه پخش سیلاب میهم در وسعتی معادل ۵۸/۴ هکتار با موقعیت ۱۹، ۰۰، ۳۵ تا ۲۹، ۴، ۳۵ عرض شمالی و ۵۴، ۴۶ و ۴۷ تا ۵۵، ۴۷ طول شرقی در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قروه واقع گردیده است.
بعضی از مشخصات فیزیوگرافی و هیدرولوژی منطقه مورد مطالعه عبارتست از
متوسط بارندگی سالیانه ۳۴۱/۵ میلی متر، متوسط درجه حرارت سالیانه ۱۰/۷ درجه سانتی گراد، تراکم زهکش ۱/۵۷ شیب متوسط رودخانه ۴۲/۵۵ درصد، زمان تراکم حوزه ۱/۱۲ ساعت، ضریب اقلیمی ۱۷/۰۲، حجم سیلاب سالیانه ورودی به محدوده طرح ۲۱۲۶۷۳۶ متر مکعب.
از جمله اهداف اصلی این طرح به موارد ذیل می توان اشاره کرد.
۱ـ کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات جانی و مالی پایین دست حوزه.
۲ـ تغذیه سفره های آب زیر زمینی و افزایش آب قنوات و چاههای منطقه.
۳ـ جلوگیری از حرکت آبهای شور و گازدار به طرف آبهای شیرین منطقه.
بر اساس جداول ارائه شده متوسط حجم سیلاب سالیانه ورودی به محدوده طرح (با احتساب متوسط ۶ ماه آبگیری) ۲۱۲۶۷۳۶ متر مکعب می باشد. با توجه به متوسط بارندگی سالیانه ۳۴۱/۵ میلی متر در حوزه و مساحت ۵۸/۴ هکتار کرت ها حجم سیلاب سالیانه مستقیم ناشی از نزولات جوی در سطح آنها به میزان ۱۹۹۴۳۶ متر مکعب خواهد بود که در مجموع کل حجم سیلاب سالیانه ۲۳۲۶۱۷۲ متر مکعب خواهد بود. که آب این احتساب علاوه بر جلوگیری از وقوع سیل های مخرب، فرسایش و هدر رفت خاک و همچنین کنترل سیلاب امکان حفاری و یا تغذیه دو حلقه چاه عمیق ۸ اینچ هر کدام با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه در مدت ۶ ماه آبدهی بطور شبانه روزی تامین می گردد. بر اساس جداول ارائه شده امکان برداشت گونه های مختلف زراعی فراهم بوده که علاوه بر اشتغال زایی با کسب درآمد سالیانه ۰۰۰، ۷۰۰، ۸۹۵ ریال (گندم) و همچنین با توجه به اینکه تا سطح ۱۰۰۰ هکتار قابل توسعه می باشد در تامین معاش و رونق اقتصادی منطقه نقش قابل توجهی خواهد داشت.
جهت ارزیابی و پایش دقیق تر محدوده ازجهات مختلف نیاز به احداث و نصب سیستم هیدرومتری در ورودی و حفر چاههای پیزومتریک در نزدیکی و اطراف محدوده طرح میباشد.