سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – کارشناس ارشد مرتع داری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علیرضا بصیری – کارشناس مسئول ایستگاه آبخوانداری کاشمر
حسن فلاحتی – کارشناس پژوهشی ایستگاه آبخواندری کاشمر
خلیل انصاری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر بخش سیلاب با هدف مطالعه تغییرات دوره ای پوشش گیاهی در داخل تیپ های گیاهی عرصه آبخوان بررسی شده است. در رابطه با گونه های درختی کشت شده در عرصه، ابتدا اقدام به عملیات شماره گذاری و تعیین محل و نوع گونه های کشت شده، اعم از نهال های شاداب و خشکیده شده (با لحاظ جنبه مثمر و غیر مثمر بودن گونه ها) شده و سپس نقشه ۱:۵۰۰۰ حوزه تهیه گردیده. سپس نمونه های لازم جهت ارزیابی به روش سیستماتیک- تصادفی انتخاب گردید و پلات های کاری با ابعاد ۱۰×۲۰ متر در محل های انتخابی مستقر گردید. در مرحله بعد کلیه نهال ها یا درختان مستقر و یا موجود نزدیک به محل تلاقی اقطار به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از فرم های ارائه شده در دستور العمل، پارامترهای مورد نظر از جمله ارتفاع، قطر یقه، تاج پوشش، سن درخت، درصد زنده مانی، قطر برابر سینه، عملکرد متوسط درخشان میوه، میزان شادابی یا پژمردگی با ذکر علت و مرحله فیزیولوژیکی با توجه به میزان و تعداد دفعات سیل گرفتگی مدنظر قرار گرفت. مقایسه وضعیت مرتع، درصد تاج پوشش، تراکم، زادآوری و تولید علوفه در منطقه پخش سیلاب با منطقه شاهد و همچنین عرصه آب گرفته و اب نگرفته و روند تغییرات گونه ها انجام شده در سال های مختلف مورد ارزیابی واقع گردیده است.