سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا عالمی کیا – کارشناس دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، فوق لیسانس م

چکیده:

بواسطه شرایط خاص اقلیمی، بخش قابل توجه شهرهای کشور از آبهای زیرزمینی بعنوان منبع تامین آب شرب استفاده می کنند. با این وجود و علیرغم رشد کمی و کیفی شهرنشینی در خصوص حفاظت از این منابع در برابر آلاینده ها، تاکنون اقدامات جامع و فراگیر انجام نشده است. اجرای برنامه پایش آبهای زیرزمینی پس از مشخص نمودن منابع آلودگی و درجه اهمیت آنها، حفاظت از این منابع را تامین نموده و از صرف هزینه های سرسام آور برای دفع آلودگی آب و خاک در آینده جلوگیری می نماید. برای طراحی یک برنامه پایش موفق باید ارزیابی های اولیه انجام و سپس مراحل مختلف برنامه با توجه به داده های موجود مشخص گردد. یک برنامه پایش از بخش های مختلفی مانند فازهای زمانی، عملی، چاههای پایش، چارتهای کنترل و سیستم اعلان خطر تشکیل شده که در موقع بروز حوادث غیر مترقبه مانند رها شدن شیرابه محل دفن مواد زائد(لندفیل)در آبخوان، شرایط و سیستم اعلان خطر تشکیل شده که در موقع بروز حوادث غیر مترقبه مانند رها شدن شیرابه محل دفن مواد زائد(لندفیل) در آبخوان، شرایط اضطراری را اعلان می نماید. از طرف دیگر لندفیل ها بعنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی آبخوانها که دارای مشخصه هایی چون حجمف تعداد، تنوع و طول عمر زیاد می باشند، دارای اهمیت قابل توجهی در بحث حفاظت منابع آب هستند. در این مقاله سعی شده با در نظر گرفتن لندفیل بعنوان منبع آلودگی، یک برنامه کنترل پایش آبهای زیرزمینی و بخشهای مختلف آن بیان گردد.