سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرجاد باطبی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – معاونت بهداشتی
ابراهیم شاه منصوریان – شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
علی معینیان – شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

چکیده:

بررسی کمی و کیفی آب رودخانه حبله رود،پس از بررسی متون و مطالعات مشابه و گردآوری اطلاعات مربوط به حوزه آبخیز از مراکز علمی و نهادها و همچنین بررسی اولیه منابع آلوده کننده رودخانه، هفت ایستگاه نمونه برداری جهت بررسی کمی و کیفی انتخاب و در طول یک سال ( نه ماه غیرمتوالی د رسال ۱۳۸۰ ) عملیات هیدرومتری و نمونه برداری در کلیه ایستگاهها انجام ( مجموعا ۶۳ نمونه) و مقادیر پارامترهایی چون دبی، اکسیژن محلول، pH,BOD,COD، درجه حرارت ، هدایت الکتریکی ، کدورت، جامدات معلق و محلول، نیترات، فسفات، سولفات، سختی، قلیائیت، کلرور ، کلسیم، منیزیم و همچنین دانسیته کلیفرمی براساس روشهای معرفی شده در استاندارد متدز تعیین گردید.