سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرمحسنی – فوق دکتری شیمی پلیمر، استاد دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کا
حسام الدین یونسی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه تبریز

چکیده:

سنسورهای کوارتز کریستال نانوبالانس (QCN) امروزه بعنوان ابزار قدرتمندی برای اندازه گیری مقادیر جزئی جرم در حد نانو گرم در نظر گرفته می شوند. QCN برای پایش آلاینده های مختلف محیط زیست استفاده شده است. بکارگیری QCNنتایجی چون تکرارپذیری خوب و زمان پاسخ کوتاه دارد. هرچند روش مذکور اساسا یک روش انتخابگر نیستهدف این کار پژوهشی توسعه سنسورQCN برای اندازه گیری انتخابی دی اکسید گوگرد است. یک کریستال کوارتز پیزوالکتریک تک رو، اصلاح شده با دی اتانول آمین(DEA) برای تعیین مقدار گاز ۲ SO در حد ppm بکار گرفته شد. گازدی اکسید گوگرد از افزودن اسید سولفوریک به متابی سولفیت سدیم تهیه شد. از جریان ثابت هوای خشک شده برای بازیابی سل استفاده شد. تغییر فرکانس سنسورQCN نسبت به ۲ SO در دامنه ppm 1-30خطی بوده و ضریب همبستگی ۰/۹۷۹۷ با حد تشخیص ۰/۰۸ppm برای سنسور بدست آمد. RSD این روش ۸/۷۵% محاسبه شد. اندازهگیری گاز دی اکسید گوگرد با سنسورQCN اصلاح شده با DEA با موفقیت انجام شد.