سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نیلفروشان – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
سعدالله نصیری قیداری – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از نخستین روش های اندازه گیری سرعت نور استفاده از زمان اختفای اقمار مشتری در پشت این سیاره است. در این مقاله در ابتدا با استفاده از هندسه کروی به پایه ریزی روابط و محاسبه تصحیحات لازم در این اندازه گیری پرداخته می شود. سپس با استفاده از داده های رصدی به محاسبه مقدار عددی سرعت نور با استفاده از روابط تعریف شده می پردازیم.