سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاشم پروانه مسیحا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ژیلا خزاعی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی فضاهای برداری فازی و پایه و بعد آنها پرداخته و شرایطی را بررسی می کنیم که تحت آن یک فضای برداری فازی دارای پایه فازی است. و معیار تشخیص فضاهای برداری فازی که دارای پایه فازی هستند را بیان می کنیم.و با این فرض کهEفضای برداری متناهی البعد و۱E و ۲ Eفضاهای برداری فازی و f :E F یک نگاشت خطی است به اثباتدو تساوی زیر می پردازیم