پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیSID

این پایگاه اطلاعاتی در سال ۱۳۸۳ توسط جهاد دانشگاهی و باهدف فراهم آوری و ارائه اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز استادان، محققان، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور راه اندازی شد. مقالات چاپ شده در تمامی نشریات علمی و پژوهشی کشور و برخی از نشریات معتبر بین المللی در این پایگاه اطلاعاتی نمایه سازی می شود. خدمات این پایگاه در دو بخش فارسی و انگلیسی ارائه گردیده و در حال حاضر اطلاعات به طور رایگان در دسترس عموم دانش پژوهان، محققان و به طور کلی جامعه علمی کشور قرار گرفته است. در این پایگاه اطلاعاتی خدمات زیر به کاربران عرضه می شود:

– جستجو و ارائه چکیده مقالات نشریات علمی و پژوهشی کشور

– معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه سازی شده در ISI.

– دسترسی به متن کامل بخشی از مقالات نمایه سازی شده.

– دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریان بین المللی.

– ارائه گزارش های استنادی نشریات علمی و پژوهشی کشور.

– معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پراستناد از طریق عامل تاثیر و شاخص آنی.

– خدمت ارسال الکترونیکی مقالات و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان.

– مقالات حوزه های مختلف، علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و هنر تحت پوشش این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد. در این پایگاه اطلاعاتی جستجو از طریق نام نویسنده یا محقق، موضوع و کلید واژه ها امکان پذیر است. اطلاعات مربوط به همایش های علمی کشور نیز در این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترسی است.