سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شمس الملوک علی آبادی –
محمدرضا ملک – سازمان نقشه برداری کشور و دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، دان

چکیده:

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده ای در زمینه های ارتباطات، پایانه ها و تجهیزات همراه و فناوری شبکه های بی سیم بوده ایم. پیشرفتهای یاد شده گرایش نوینی با عنوان پردازشگری همراهیا پردازشگری در هر جا و هر زمانرا فراهم ساخته اند. رشد این گرایش نه تنها نحوه دسترسی به داده ها بلکه مفاهیم پردازشگری و حسابگری را دستخوش تغییرات وسیع نموده اند. پردازشگری همراه، فناوریهای تعیین موقعیت مثل سیستمهای تعیین موقعیت جهانیGPSو بخشی ا ز تحلیلهای مکانی و امکانات GISمنجر به پیدایش گرایش نوینی با عنوان ، سیستمهای اطلاعات مکانی همراه یاMobile GIS شده اند.طی مقاله حاضر نشان خواهیم داد که نباید به پایگاه اطلاعات مکانی همراه به مثابه فقط یک پایگاه اطلاعات که از طریق شبکه موبایل در دسترس باشد، نگریست. محیط های همراه، ویژگیهای منحصر به خود داشته که آنرا از سایر محیط ها، حتی محیط اینترنت متمایز می کنند. نه تنها دسترسی به پایگاه داده تفاوت داشته بلکه نحوه طراحی، محتوا و سایر مشخصات آن نیز به فراخور تفاوتهای اساسی می یابند . در طراحی یک پایگاه اطلاعات مبنی بر نقشه با موارد باطلنما و پارادوکس موا جه خواهیم بودکه در طراحی و پیاده سازی همواره باید مد توجه باشند . توجه به تعداد ارسال تقاضا ، روند منطقی و ساده رسیدن به نتیجه یک پرسش از طریق گوشی همراه، ارایه اطلاعات به صورت طبقه بندی شده و سلسله مراتبی و بسیاری دیگر از نکات مهم در طراحی چنین پایگاه داده ای می باشد . در این مقاله پس از پیشنهاد استفاده از نظریه رسته ها برای مدلسازی در محیط های اطلاعات همراه، نحوه پیاده سازی سیستم را برای رسیدن به یک سیستم سرور – مبنا شرح می دهیم.