از نظرهزینه دسترسی به محتویات داخل پایگاه داده:

از نظر هزینه دستیابی به محتوای پایگاه های علمی یا اسناد آنها، این پایگاهها را میتوان به سه گروه تقسیم بندی کرد، که عبارتند از:

“پایگاه های علمی دارای هزینه” که حتی برای ورود اولیه به آنها، ۔جستجورور نمایشی حداقل اطلاعات (اطلاعات کتاب شناختی) مستلزم پرداخت هزینه (معمولا حق اشتراک ساليانه ) بوده و در غیر اینصورت، هیچ استفاده ای از آنها نمیتوان داشت. پایگاه های علمی مهم در این دسته، Web of Sciences همان بانک “پایگاه های علمی دارای هزینه برای متن کاملی” که فقط دریافت متن کامل مقالات یا سایر اسناد موجود در انها، دارای هزینه (معمولا از طریق پرداخت حق اشتراک) است و سایر خدمات دیگر انها ورود به بانک اطلاعاتی، جستجو، دریافت مشاهده اطلاعات کتابشناختی ور چکیده اسناد رایگان می باشد. در این > L 1 IEEEXplore AGRICOLAle دسته، میتوان پایگاه های “پایگاه های علمی رایگان” که کلیه خدمات آنها، حتی دریافت متن کامل مقالات، رایگان است. از – OSD’ A DOAJ -Le es LAUKŲ JI SUA4 را میتوان نام برد. هر دو این پایگاه های علمی، پایگاه .میباشند )open access( داده ای مجلات علمی پژوهشی با دسترسی آزاد(OpenAccess)پروتکل یا شیوه ای در انتشار مجلات، کتب و یا سایر اسناد علمی است که مطابق با آن، کلیه بخشهای مقالات نشریات، اعم از چکیده یا متن کامل، بصورت رایگان در اختیار کلیه بازدیدکنندگان قرار میگیرد وهیچگونه هزینه ای بابت دسترسی به آنها دریافت نمیگردد. این نهضت جهانی، هر چند قبل از فراگیر شدن اینترنت و در دهه ۱۹۴۰ میلادی آغاز گردیده بود، لیکن از نظر عملی، از سال ۲ه ۲۰ و بدنبال برگزاری کنفرانس نهضت دسترسی آزاد در بوداپست مجارستان، فراگیر شد.

از نظر حوزه ی علمی یا رشته تخصصی مرتبط با پایگاه داده:

پایگاه های علمی تخصصی، پایگاههای داده ای هستند که تنها به جمع آوری و طبقه بندی اسناد مرتبط با یک حوزه علمی (یا حوزه های مرتبط با آن) میپردازند. نمونه های این پایگاه های علمی عبارتند از: AGRICOLA که بانک اطلاعاتی حوزه علمی کشاورزی و علوم وابسته با ان (شیلات، علوم دامی، جنگلداری، غذا و تغذیه و غیره) است. IEEE Xplore بانک اطلاعاتی حوزه مهندسی برق و الکترونیک و علوم کامپیوتر است. PsycINFO بانک اطلاعاتی اسناد حوزه روانشناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری است. در مقابل بانکهای تخصصی، پایگاه های علمی هستند که اسناد محتوی آنها به یک یا چند حوزه محدود، تعلق نداشته و به عبارت دیگر جامعیت بیشتری در اسناد محتوی خود دارند. به این دسته از پایگاههای اطلاعات علمی، بانکهای اطلاعات چند رشته ای یا چند تخصصی می گویند. البته بانکهای این گروه از نظر حجم و گسترش اسناد محتوی آنها، برخی بسیار بزرگ، با تعداد رشته های علمی بیشتر و برخی کوچکتر، با رشته های علمی کمتر می باشند. لیکن نقطه مشترک آنها، تعدد رشته ها یا گرایشهای دربرگیرنده آنهاست. از این دسته از پایگاه های علمی می توان موارد زیر را برشمرد:

Web of Science یا همان پایگاه ISI، که خود دارای زیرمجموعه هایی از پایگاه های علمی حوزه علوم پزشکی و سلامت، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه و مهندسی، علوم انسانی و هنر است. لازم به ذکر است این پایگاه با نمایه نمودن تعداد بسیار زیادی مجله علمی در رشته های یاد شده یکی از اصلی علمی است ۔

Google Scholarاین بانک اطلاعاتی  را که بیشتر می توان آنرا یک موتور جستجوی پرقدرت برای متون و منابع علمی به شمار آورد، با توجه به پوشش بالای مجموعه Google بر روی وب، یک بستر مناسب جامع چند رشته ای محسوب میگردد. این پایگاه داده به یک پایگاه دادهای ثابت برای محققینی که می خواهند جستجوی جامع و با پوشش بالا در منابع علمی داشته باشند، تبدیل شده است.