مقاله پتانسيل تجاري کشورهاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: پتانسيل تجاري کشورهاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل تجاري
مقاله تجارت دو جانبه
مقاله آسياي جنوب غربي
مقاله مدل جاذبه تعميم يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بطا فاطمه كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي پتانسيل تجاري و تاثير آن بر ميزان افزايش تجارت دو جانبه بين کشورهاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي مي باشد. بر اين اساس مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال است که: آيا همکاري هاي تجاري اعضاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي مي تواند به افزايش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ براي پاسخ به اين سوال، از مدل جاذبه تعميم يافته و براي تخمين آن از روش اقتصاد سنجي با داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي مستقل توليد ناخالص داخلي و فاصله جغرافيايي بين آنها تا حد زيادي همکاري هاي اقتصادي دوجانبه بين آن ها را توجيه مي کند، که اين مي تواند زمينه ساز افزايش جريانات تجاري دو جانبه ميان اين کشورها باشد. نتايج برآورد، پتانسيل تجاري کشور ايران و يکپارچگي اقتصادي کشورهاي عضو بلوک منطقه آسياي جنوب غربي در تجارت را مقدار ۶۱ درصد نشان مي دهد و بيان مي کند، که حجم جريانات تجاري دوجانبه ميان آنها افزايش مي يابد.