سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی فصیحی –
سمیه رستمی –
ندا شهابی –

چکیده:

در این کار ما مجموعه جدیدی از هامیلتونیهای غیر هرمیتی شبه حل پذیر دو بعدی را با استفاده از جبرهای(D-Algeras) D گروه (۳) SU معرفی میکنیم. این هامیلتونیهای شبه حل پذیر علیرغم غیر هرمیتی بودن دارای طیف حقیقی یا جفت مزدوج می باشند.