سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

توران نیکو – سازمان آب و برق خوزستان ایران
مهری علی محمدی – سازمان آب و برق خوزستان ایران
وحید رضایی – سازمان آب و برق خوزستان ایران

چکیده:

نیروگاههای برق آبی کوچک یک پتانسیل بزرگ جهانی تولید برق می باشد که مشکلات زیست محیطی کمی به همراه دارتد . این نیروگاهها با وجود عدم آلوده سازی محیط طبیعی و زیست، پایان ناپذیری منبع تامین انرژی، توسعه مناطق و اشتغال زایی در بازار انرژی جهانی تنها نزدیک به %۴ ظرفیت کل نیروگاههای برق آبی را تشکیل می دهند . در کشور ما ایران بیش از ۲۵۰۰ منطقه جهت احداث این نیروگاهها شناسایی شده و ۹۴۴ نقطه با ظرفیت ۱,۴ میلیون کیلووات مناسب تشخیص داده شده است . که حدود ۴۹ منطقه از آن با ظرفیت ۴۵۷۵۶,۴۴ کیلووات در استان خوزستان واقع است . احداث این نیروگاهها در استان علاوه بر اینکه کمک شایانی به اقتصاد منطقه می نماید، از مهاجرت روستاییان به نواحی جلگه ای نیز جلوگیری می کندهمچنین این تیروگاهها دارای هزینه سرمایه گذاری بالا و هزینه بهره برداری کم می باشند که چنانچه پتانسیل یابی محل با دقت کافی به عمل آمده و اثرات منفی آن تا حد امکان کاهش پیدا کند، در نقاطی از استان که به دلیل ویژگی منطقه دارای امکانات بالقوه انرژی آب هستند، بسیار حائز اهمیت می باشند