سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد امامقلی زاده – دانشجوی دکترای تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد
حسن ترابی پوده – دانشجوی دکترای تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد
نادر پسنده – کارشناس ارشد فیزیک دریا، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

منبع اولیه کلیه انرژی های موجود در زمین، خورشید است. این ذخائر انرژی به دو صورت کلی زیر می باشند، انرژی های تجدید شونده (نوین)و انرژی های تجدید ناپذیر، به آن دسته از انرژی هایی هستند که به طورمستمر همراه با پدیده هایی طبیعی چرخه طبیعت تولید و در دسترس خواهند بود انرژی های تجدید شونده (نوین) می گویند، که بطور مثال می توان به انرژی حاصل از جزر و مد، خورشید، آب ، باد، امواج دریا، گرمای آب اقیانوس ها و گرمای درون زمین اشاره نمود. دسته دیگر انرژی هایی هستند که رو به زوال بوده و تجدید آنها غیر ممکن یا میلیون ها سال به طو ل خواهد انجامید، که بطور مثال می توان به نفت، گاز طبیعی، زغال، سنگ و اورانیوم اشاره نمود. انرژی های تجدید پذیر علاوه بر نامحدود بودن، اغلب از نظر زیست محیطی ببی خطر بوده و یا می توانند بی خطر باشند. لذا با توجه به نیاز تعادل بین محیط زیست و اقتصاد، این منابع بالقوه سهم بسزایی در تامین انرژی جهان خواهند داشت. انرژی جزر ومدی از جمله انرژی هایتجدید پذیر می باشد که در اثر اعمال نیروهای ناشی از ماه و خورشید بر روی سطح زمین به وجود می اید از انرژی مذکور می توان در مکانهایی که به علتبالا و پایین رفتن مداوم سطح اب دریا به علت چرخش ماه بدور زمین بوجود م یآید، بهره گرفته و برای تامین انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار داد. در روی کره زمین سایت های مختلفی وجود دارند که دارای پتانسیل مناسب جهت بهره گیری از انرژی جزر ومدی می باشند که بطور مثال می توان به نیروگاه لارنس فرانسه با ظرفیت ۲۴۰MW اشاره نمود. مطمئنا سایت های ناشناخته ای به مانند خور دورق (جزئی از خور موسی واقع در استان خورستان)وجود دارند که از آنها می توان جهت تولید الکتریسیته بهره گیری نمود. این خور که در شمال غربی خلیج فارس قرا ردارد، با داشتن دامنه متوسط جزر و مد ۵/۱ متر دارای قدرت تولید ۱۳/۵MW می باشد. این سایت به علتنزدیک بودن بهمصرف کنندگان بزرگ انرژیمانند مجتمع بندری امام، شهر بندر امام و علاوه بر آن به علت عدم وجود ترافیک دریائی دراین محل دارای شرایط ویژه ای جهت بهره برداری می باشد، لذا می توان با ایجاد طرح دو حوضجه ای که یکی از روشهای بهره برداری جهت استحصال انرژی جزر ومدی می باشد، برای تولید الکتریسیته ازآن استفاده نمود.