سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مظاهر ضیایی قهنویه – عضو هیات علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

اقتصاد ما با چالشهای مختلفی مانند پایین بودن بهره وری و سطح فناوری مواجه است. اشتغال یکی از چالش هاست که با توجه به شرایط خاص فعلی حتی از آن به عنوان بحران نیز از آن یاد می شود. فناوری اطلاعات نه تنها پتانسیل اشتغالزایی بالایی دارد بلکه تاثیری جدی بر حل سایر چالشهای اقتصادی دارد. هدف این مقاله نشان دادن این پتانسیل است و همچنین نگاهی گذرا به شرایطی است که باعث فعال شدن این پتانسیل می شود. بدیهی است میزان اشتغال زایی هر فناوری به میزان تقاضا برای آن فناوری و این خود ناشی از تقاضای محصول می باشد. اطلاعات به عنوان محصول فناوری اطلاعات تقاضایی پیوسته در حال افزایش دارد. زیرا به عنوان یک عامل تولید بازده صعودی دارد و به عنوان یک عامل در تصمیم گیریها به دلیل افزایش سرعت تغییرات همواره اطلاعات جدیدی با سرعت بیشتری مورد نیاز می باشد. هم چنین به دلیل بستگی کامل قیمت اطلاعات به موقعیت و نوع مشتری، اطلاعات جدیدی با سرعت بیشتری مورد نیاز می باشد. فناوری اطلاعات را می توان به عنوان عامل پردازش، توزیع یا انتقال و انبارش اطلاعات دانست. به دلیل افزایش تقاضا در هر یک از این سه حوزه و تقاضا برای توسعه فناوری اطلاعات در حال افزایش می باشد. روند سرمایه گذاریهای و اشتغال در کشورهای پیشرفته نشان دهنده این امر می باشد، بنابراین می توان گفت پتانسیل اشتغال زایی فناوری اطلاعات بالا و در حال افزایش می باشد. در این مقاله با بررسی مطالب فوق، لزوم ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال از این پتانسیل مورد تاکید قرار خواهد گرفت.