سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی –
جمشید شهاب پور –
محمدهادی فرپور –
مینو بهروز –

چکیده:

اندازه¬گیری pH چندین مورد از بارندگیهای سال ۸۴ و ۸۵ در مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمه ، وقوع بارشهای اسیدی در این مناطق را نشان داد. جهت بررسی اثر این بارشها بر تغییر مقادیر فرمهای تبادلی،محلول و قابل جذب دو عنصر پتاسیم و منیزیمموجود درخاکهای نابالغ منطقه، عملیات آزمایشگاهی شبیه¬سازی باران اسیدی بر روی ستونهای دست نخورده خاک با محلول¬های با pH،۳/۱ ، ۴/۱ و۵/۶ صورت گرفت. میانگین بارندگی منطقه به مدت ۳۱ روز بر روی ۹ ستون خاک برداشت شده از ۳ نقطه در فواصل ۱ تا ۸ کیلومتری کارخانه ریخته شد. محلول زهکش شده از ستونهای خاک جمع¬آوری و مقدار منیزیم وپتاسیم آن تعیین گردید. همچنین با عصاره گیری¬های خاص از خاک ، مقدار Mg و K تبادلی، محلول و قابل جذب در ۳ عمق ۱۵-۰، ۳۰-۱۵و ۵۰-۳۰ سانتی¬متر مورد سنجش قرار گرفت و با مقدار این پارامترها قبل از آزمایش مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بارانهای اسیدی مقدار منیزیم و پتاسیم موجود در فرمهای محلول و قابل جذب را افزایش می¬دهند درحالیکه موجب کاهش مقدار همین عناصر در فرم تبادلی می¬گردند.