سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حاتم گودینی – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان
قدرت اله شمس خرم آبادی – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد، مواد زائد جامد است که از یک طرف دفع غیربهداشتی آن سبب آلودگی آب، خاک و هوا شده و از طرف دیگر دفع بهداشتی آن نیز مستلزم صرف هزینه های هنگفت خصوصا برای کشورهای در حال توسعه است. لذا تحقیقات وسیعی در زمینه دستیابی به روشهای اقتصادی دفع نهایی زباله صورت گرفته است بررسی های متون نشان می دهد که روش بازیافت زباله از مفیدترین و موثرترین روشهای دفع بهداشتی زباله در سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری است.