سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید آقاعلی خانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور برآورد میزان تولید بذر علف هرز تاج خروس در شرایط تک کشتی (بدون رقابت) و رقابت با ذرت دانه ای آزمایشی در سال ۷۸ در شهرستان کرج انجام شد. در این تحقیق تاثیر زمان سبز شدن تاج خروس در سه سطح )همزمان با ذرزت در مرحله ۲-۳ برگی ذرت و در مرحله ۴-۵ برگی ذرت) و تراکم تاج خروس در چهار سطح (۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ بوته در متر ردیف) بر میزان تولید بذر تاج خروس به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل صتفادی در ۳ تکار بررسی شد.