سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو ابراهیمی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ذخایر کرومیت و مگنزیت شرق ایران متعلق به مجموعه سنگهای آذرین بازیکی – فوق بازیکی کرتاسه فوقانی است. تجمع کرومیت عمدتا بصورت عدسی مانند ،کیسه ای و لوله ای شکل درونپریدوتیت های بشدت سرپانتینیزه شده مشاهده می شود. ذخایرکرومیت شرق ایران از تیپ پادیفرم بوده و به اتفاق واحدهای سنگی همراه، اثرات تکتونیکی را بشدت تحمل نموده است. ترکیب شیمیائی و خصوصیات فیزیکی نمونه های مورد مطالعه کاربردهای صنعتی آن را جهت صنایع دیرگدازو فروکروم تائید می نماید.
‏از مهمترین عوامل کنترل کننده مؤثر در تشکیل ذخایر مگنزیت شرق ایران می توان به شرایط تکتونیکی حاکم بر منطقه و باز فعالی گسلها و وجود سیالات گرمایی قلیائی غنی از دی اکسید کربن اشاره نمود. مگنزیت بصورت نهان بلورین و دارای بافت یکنواختی است . نسبت CaO/SiO2 ‏به عنوان مهمترین ناخالصی های موجود در ترکیب شیمیائی مگنزیت ها در نمونه های مختلف ذخایر شرق ایران متفاوت است که این عامل بهمراه درجه حرارت پخت باعث تولید طیف گسترده ای از فازهای ناخالصی چون فورستریت ، مونتی سیلیت، دی کلسیم سیلیکات و تری کلسیم سیلیکات بهمراه بلورهای پریکلاز در محصولات نسوز می گردد.