سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بو غلان دشتی – رییس گروه شناخت و پتانسیل سنجی منابع زیست توده/سازمان انرژی های نو ایر
حمید رضا لاری – مدیر گروه انرژی های نو

چکیده:

این مقاله به ارائه ی نتایج بررسی ها و پتانسیل سنجی های انجام شده در جهت تعیین میزانانرژی الکتریکی قابل استحصال از مرکز دفن زائدات جامد شهر شیراز می پردازد.بر مبنای مطالعات میدانی و تعیین میزان و ترکیب زائدات دفن شدهدر این دفن گاه نسبت به محاسبه و بر آورد میزان بیو گاز و انرژی الکتریکی قابل استحصال توسط نرم افزار های استاندارداقدام گردیده و نتایج با شرایط دبی سنجیواقعی موجود در دفن گاه مقایسه و کاستیهای مدیریتفن زائدات در جهت تولید انرژی الکتریکی ارائه گردید.در نهایت مکان یابی مناسب احداث نیروگاهدر سایت دفنگاه تعیین شد.بر اساس نتایج مطالعات مقرر گردید نیروگاه با موتر ژنراتور غیر کانتینری بیو گاز با ظرفیت ۱۰۶۵ کیلو وات در بالاترین نقطه جاده ی ضلع غربی دفنگاه همجوار آتشدان شماره ی ۹ سایت دفن زباله های شهر شیراز احداث گردد.این مطالعات بر اساس همکاری های فی مابینسازمان انرژی های نو ایران(سانا) پژوهشگاه نیرو و سازمان باز یافت شیراز صورت گرفته است.