سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
غلامرضا نبی بیدهندی – هیئت علمی, دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
شاهین محمدنژاد –
ملیحه فلاح نژاد –
فرشاد گلبابایی کوتنایی –

چکیده:
در این مطالعه ظرفیت منطقه جهت ارزیابی ریسک مواد آلی مقاوم در یک سایت جمع آوری و انبار ترانسفورماتور و ژنراتورهای قدیمی کشور کامبوج بررسی شده است. هدف این مطالعه عبارتست از: بررسی سایتSEDCW بعنوان مثالی جهت ارزیابی ریسک زیست محیطی سایت های آلوده به مواد آلی مقاوم. در این مطالعه تنها به مواد شیمیایی خطرناک در محدوده آلاینده های آلی مقاوم پرداخته می شود. میزان دی اکسین و فوران برای خاک و رسوبات pg-TEQ/g PCDD&PCDF 11.8 و برای پلی فنول های کلردار PCB pg-TEQ/g 43.9 بدست آمد. بیشترین غلظت آلاینده های دی اکسین و فوران در گرد و غبار جمع آوری شده از کف انبار بوده و بیشترین میزان PCB در خاک جمع آوری شده از انبار ترانسفورماتورهای قدیمی می باشد. ضریب افزایشی برای دی اکسین و فوران ۲٫۶ و برای PCB، ۱۰٫۲ بدست آمد. راهنمای بهداشت آمریکا غلظت های بیشتر از ۰٫۲ را دارای پتانسیل خطر برای انسان می داند. بر اساس نتایج مدل، ممکن است پتانسیل ریسک برای کارمندان انبار، ساکنین خوابگاه، و ساکنین محلی وجود داشته باشد. ضرایب خطر برابر ۲٫۶۶ بود که بیشتر از ده برابر آستانه که ۰٫۲ بود، بدست آمد.