سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کریم پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در بخش شمالی طرقبه در مرز گرانودیوریت و سنگهای دگرگونی زون کانی سازی طلا واقع شده است. در محل تونلهای قدیمی کانی سازی طلا و سنگهای دگرگونی، که در مجاور سنگهای گرانودیوریت قرار دارند، متمرکز شده است. به استناد مشاهدات اولیه منشا طلا را می توان توده های گرانودیوریت دانست اما مطالعات دقیق ژئوشیمیایی، ساختمانی و پترولوژی سنگهای آذرین منطقه کانی سازی طلا در زون گسلی تشکیل گردیده و ارتباطی با توده های نفوذی منطقه ندارد.