سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این پژوهش، مطالعات زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت به منظور تعیین جایگاه لرزه زمین ساختی گستره جنوب تهران ، انجام شده است . با شناخت جایگاه و ساز و کار گسل های ناحیه،
مطالعات آماری زلزله با نگرشی بر ” رو مرکز “ زمین لرزه های قدیمی و تاریخی، محل مراک ز سطحی زمین لرزه های دستگاهی سده بیستم ، سازوکار و عمق زمین لرزه های دستگاهی، الگوی سیکل لرزه ای، دوره بازگشت زمین لرزه های گذشته و پارامترهای لرزه خیزی انجام و توان لرزه زایی گسل های منطقه با توجه به طول، نوع گسل و تاریخچه لرزه خیزی آن محاسبه شده است . از رابطه میراییامبرسیز – سیمسون ) (۱۹۹۵ با توجه به توزیع چشمه ها و سیمای کلی لرزه زمینساختی منطقه استفاده شده است . چشمه های بالقوه زمینلرزه پیرامون ناحیه با بیشینه بزرگی بدست آمده حدود ۷/۰ ، شامل قطعاتی از گسل های جنبا نظیر گسل های : شمال تهران، مشا، پارچین، ایپک و اشتهارد در این پهنه واقع شده اند .