سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرح رحمانی – زمین شناس و متخصص پزشکی هومیوپاتی
علی حدیدی – پزشک و متخصص پزشکی هومیوپاتی

چکیده:

بررسی توزیعپتانسیل سرب و روی کشور در علم زمین شناسیو شناخت پراکندگی بیماری هااز دیدگاه پزشکی رایج و پزشکی هومیوپاتی نگرش جدیدی را به مشترکاتاین دو علم به منصه ظهور میرساند . وجود سرب و روی در نواحی متالوژنی کشور با هر نوع ژنز و در دسترس بودن زیستی آن در کمیت های مختلف چه به صورتover dose) که مورد توجه علومی چون زمین شناسی پزشکی ، بهداشت محیط و پزشکی رایج است) و چه به صورت (low doseکه مورد توجه علم پزشکی هومیوپاتی است)ایجاد اختلال رفتاری و جسمی می نماید کهباعث ظهور علائم خاصی در جسم و روان با شدت های مختلف می گردد . نقشه هایی که از بررسی تلفیقی اطلاعات مجزا در محور های اصلیعلوم فوق الذدکربدست آمده اند معرف رابطه مناطق جغرافیای کشور و مجموعه علائم ایجاد شده از خفیف تا شدید در ساکنین آن مناطق می باشد . در این مقاله پیشنهاد می گردد از ابزار دارو شناسی هومیوپاتی برای تفسیر موارد خفیف که به زبان دیگر شناسهرفتار جسمی روانی مردمانهر منطقه است استفاده گردد .