سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد قربانی – استاد یار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
م.پیشگو – کارشناس آبیاری و زهکشی، سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

در برنامه توسعه کشاورزی خصوصاً‌ در مناطق خشک و نیمه‌ خشک آب عامل محدود کننده است. لذا توازن بین منابع آب موجود و آب مصرفی گیاهان از مسائل عمده به شمار می‌رود. به همین لحاظ اقتصاد و مدیریت منابع آب ایجاب می‌کند که از واحد حجم آب حداکثر بهره ‌برداری به عمل آید. در این راستا تعیین نیاز آبی انواع محصولات زراعی و باغی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت آب و آبیاری امری الزامی است. بر این اساس کل پتانسیل نیازی آبی فعلی بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از مناطق خشک و نیمه ‌خشک ابران است بالغ بر ۵/۱ میلیارد متر مکعب است که در چشم انداز آینده و توسعه رشدی معادل ۲ میلیارد متر مکعب را رقم خواهد زد. این در حالی است که با توجه به افزایش سطح زیر کشت در آینده، نیاز آبی محصولاتی باغی به میزان حدود ۴ برابر و زراعی به میزان ۲ برابر نیاز فعلی افزایش خواهد یافت. این مقدار آب مورد نیاز بخش کشاورزی باید به طرق مقتضی از جمله آب های زیرزمینی، سطحی یا انتقال از حوزه به حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد.