سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر نعمتی – مجری طرح نیروگاه های آبی متوسط وکوچک، استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
عیسی بزرگزاده – مدیر امور پروژه ای مطالعاتی طرح نیروگاه های آبی متوسط، شرکت توسعه منا

چکیده:

در طول چند دهه گذشته، مطالعهه نیروگاه های برقابی رودخانه های ایران بارها انجام شده است، اما الگوی توسعه نیرگاه های جریانی بطور جدی و فراگیر و با استفاده از روش های کلاسیک و شیوه های نوین پیادهنشده است. دراین مقاله پس از معرفی اجمالی وضعیت توپوگرافی، اقلیم و رواناب سطحی کشور، پروژهمطالعات پتانسیل یابی و شناخت نیروگاه های جریانی که درحال حاضر در ۹ حوضه آبریز ایران و با همکاری ۷ مشاور در طرح نیروگاه های برقابی متوسط در حال انجام است ومطالعات موردی چند پروژه مهم تشریح میگردد. سیاست های مطالعات و معیارهای شناسایی و انتخاب گزینه بخش دیگری ازمقاله می باشد. با توجه به محوده مطالعات که نیروگاه های جریانی با ظرفیت های بیش از ۵ مگاواترا شامل می شود، در مجموع ۱۷۷گزینه جریانی با ظرفیت حدود ۳۷۴۴ مگاوات مورد شناسایی قرا رگرفته اند. در میان گزینه های شناسایی شده حداقل ۷ گزینه با ظرفیت حدود ۱۰۰ مگاوات و یک گزینه با ظرفیت ۴۸۲ مگاوات دیده می شوند. با احتساب نتایج حاصله از ۹ حوضه در دست مطالعهو نیز حوضه های جدید که مطالعات آنها آغاز شده است، پیش بینی می گردد که ظرفیت نیروگاه های آبی کشور ۲۵ درصد رشد یابد.