سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانگیری – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در میان تجهیزات مختلف شبکه توزیع، ترانسفورماتورها که وظیفه تبدیل ولتاژ را بر عهده دارند همواره به عنوان دستگاههایی با بازدهی بسیار بالا مطرح بوده اند. بر این اساس در کشور ما سهم کمی از تلفات انرژی الکتریکی را ناشی از آنها دانسته و یا آنکه لااقل پتانسیل فنی-اقتصادی ناچیزی را برای کاهش تلفات توزیع کشور از طریق بهبود بازدهی یا مدیریت بار آنها در نظر داشته اند. بررسی های انجام شده در مقالهحاضر نشان می دهد که در اولین سال برنامه چهارم توسعه ( سال ۱۳۸۴ ) بیش ازMW630 از پیک بارشبکه سراسری به دلیل تلفات ترانسفورماتورهای توزیع به هدر می رود و با توجه به رشد تولید و مصرف انرژی الکتریکی در دهه آینده، عدم توجه به این مسئله بسیار زیانبار خواهد بود. بهینه سازی مواد و طراحی ترانسفورماتورهای توزیع می تواند در حدودMW230 از تلفات آنها را در شرایط پیک بار شبکه بکاهد ومدیریت بار آنها نیز حداکثر توانایی کاهشMW 70-80 از تلفات آنها را داراست.