سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو شکوری – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نارمک
حجت ا… خواجه صالحانی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و

چکیده:

معادله شرودینگر برای یک تک ذره در حلقه کوانتومی یک بعدی با سدهای پتانسیل کرونیگ- پنی، به صورت تحلیلی حل شده است. با استفاده از روش ماتریس انتقال و نظریه بلوخ، معادله ای برای ویژه مقادیر انرژی بدست آمده است. پس از محاسبه ویژه مقادیر انرژی، با استفاده از رابطه بایرز- یانگ، جریان ماندگار برای ۲۰ ذره ی بدون بر هم کنش و بدون اسپین در دمای صفر کلوین محاسبه شده است. نتایجی که بدست آمده شامل ایجاد گاف در ترازهای انرژی و همچنین کاهش جریان ماندگار در مقایسه با حالت ذره- آزاد در نانو حلقه می باشد.