سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدا محبی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس GIS در سازمان زمین شناسی و اکتش

چکیده:

برگه ۱:۱۰۰/۰۰۰ طارم که جزئی از البرز باختری می باشد به دلیل داشتن سنگهای کوارنودیوریتی از نوع I کردیلرا همراه با سنگهای آذر آواری و گدازه های آندزیتی بازالتی قرار گرفتن درموقعیت تکتونیکی مناسب ، تاثیر مراحل نهایی فاز لارامید در این منطقه و مشاهده تعداد زیادی نشانه معدنی cu و توده های آلتراسیون، منطقه ای مناسب جهت اکتشافات مس پورفیری تشخیص داده شد. جهت اکتشاف مقدماتی از لایه های اطلاعاتی مختلفی مانند زمین شناسی، داده های معدنیموجود ، ژئوشیمی ، ژئوفیزیک هوایی استفاده شد. لایه های مذکور در سیستم GIS بررسی و تلفیق شدند. ارزش دهی لایه ها بر اساس دانش موجود بوده و از روش مدلسازی Index overlay استفاده شده است. در نهایت یک نقشه پتانسیل معدنی به دست آمده است که در آن می توان مناطق مستعد کانه سازی مس پورفیری را در بخش های شمال شرق و جنوب شرق مشاهده کرد.
اطلاعات به دست آمد ه در سه بخش Heat Source, Structures, Ore forming Process دسته بندی شده اند.