سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمود خلیلی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
علی رضا پورمند – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

رخنمون های مناسبی از سنگهای دگرگونی مجاورتی در دامنه های شمالی شیر کوه در جنوب یزد وجود دارد بخش عمده این سنگها در فراشا (اسلامیه) مشاهده می شود و بیشتر به صورت هورنفلس هایی هستند که بر اثر تغییرات مینرالوژیکی و شیمیایی شیل ها و ماسه سنگهای سازندهای نای بند و شمشک حاصل شده اند این سنگها در واقع آثار کیمیرین پسین هستند که طی آن با تولیت گرانیتی شیرکوه بدرون شیل ها و ماسه های سنگهای متعلق به تریاس – ژوراسیک منطقه فوق تزریق شده است. علاوه بر آن در منطقه دامک علی آباد به علت عدم وجود شرایط لازم ( حرارت، فشار و ترکیب شیمیایی توده باتولیتی و نیز سنگهای میزبان) کنگلومراها و ماسه سنگهای این منطقه به متاکنگلومرا و متا ماسه سنگ تبدیل شده اند. سیاه شدن ای سنگها و وجود آثار اکسیدهای آهن و کربنات مس به صورت رگچه هایی در این سنگها دگرسانشدن سنگهای فوق بر اثر فرآیند هیدروترمال را تایید می نماید.