مقاله پترولوژي تراورتن هاي جنوب ميلاجرد (شمال غرب اردستان، اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: پترولوژي تراورتن هاي جنوب ميلاجرد (شمال غرب اردستان، اصفهان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراورتن
مقاله ميلاجرد
مقاله زون اروميه دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني علي خان
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي دهكردي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراورتن هاي شمال غرب اردستان در جنوب روستاي ميلاجرد و شمال شرق شهر اصفهان واقع شده است. اين منطقه بخشي از زون اروميه- دختر (شمال غرب- جنوب شرق) مي باشد. از نظر ريخت شناسي تراورتن هاي منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف- پشته و مربوط به زمان کواترنر است. شواهد پتروگرافي و ژئوشيميايي نشانگر عمدتا ترموژن بودن اين ذخاير مي باشد. ويژگي هاي بافتي در اين رسوبات تاييدي بر حضور فعال و فعاليت هاي زيستي و ميکربي همزمان با رسوبگذاري تراورتن مي باشد. حضور لاميناسيون در تراورتن ناشي از رشد متناوب فصل/ روزانه مي باشد. اکثر اين نهشته ها بر روي يا در فاصله يک تا دو کيلومتري از گسل هاي فعال منطقه ديده مي شود. با توجه به روند اين گسل ها عامل شکل گيري نهشته ها، کشش هاي موضعي ايجاد شده در پهنه همپوشاني اين گسل ها است. شواهد زمين شناسي نشان مي دهد که اين سنگ ها در يک محيط ژئوگراديان به واسطه فعاليت هاي تکتونيکي ماگمايي ايجاد شده اند. چرخش آب هاي جوي در اعماق و ظهور دوباره آن در سطح از طريق شکستگي ها و گسل هاي موجود، بصورت چشمه هاي آب گرم باعث تشکيل تراورتن در محل چشمه ها و در امتداد گسلها و شکستگي هاي بزرگ شده است.