مقاله پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن خاور سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن خاور سنندج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنندج
مقاله ائوسن
مقاله آتشفشاني
مقاله کلسيمي-قليايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي آتشفشاني با ترکيب عمدتا آندزيتي در خاور سنندج به صورت عدسي هاي پراکنده در داخل رسوباتي که آنها را به ائوسن نسبت داده اند رخنمون دارند. مشاهدات صحرايي در بسياري از بخش ها، وضعيت بين چينه اي آنها را تاييد مي کند. بررسي مقاطع نازک اين سنگ ها نشان مي دهد که بافت آنها پورفيري، گلومروپورفيري، ميکروليتي و ميکروليتي پورفيري است. شواهد بافتي مانند حضور ادخال هاي شيشه در حاشيه و در داخل بسياري از درشت بلورهاي فلدسپار، تجزيه فلدسپارها و کاني هاي مافيک به کاني هاي آبدار، آميخته شدن گدازه ها با رسوبات آهکي نرم کف دريا و نيز خرد شدن بسياري از درشت بلور ها بر فعاليت آتشفشاني زير دريايي و سرد شدن سريع اين سنگ ها بر اثر برخورد با آب دريا دلالت دارد. مطالعات ژئوشيمي نشان مي دهد که اين سنگ ها در مقايسه با کندريت ها، گوشته اوليه و بازالت هاي کف اقيانوسي از عناصري مانند Th، Pb،U  غني شدگي و از Ti وNb  تهي شدگي نشان مي دهند. گرچه عواملي مانند هضم سنگ هاي پوسته اي، مي توانند در اين تغييرات دخالت داشته باشند، اما به طور معمول چنين تغييراتي را متاثر از ماگماهاي منشا گرفته در بالاي زون فرورانش مي دانند. بنابر اين، آتشفشان هايي که در اين بخش از ايران، آنها را به ائوسن نسبت داده اند، مي تواند سرنوشتي همانند سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در زون اروميه-دختر داشته باشد.