مقاله پترولوژي و تاريخچه رسوب گذاري سازند فراقان در ميدان گلشن واقع در خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پترولوژي و تاريخچه رسوب گذاري سازند فراقان در ميدان گلشن واقع در خليج فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتروگرافي
مقاله محيط رسوبي
مقاله سازند فراقان
مقاله پرمين زيرين
مقاله پتروفاسيس
مقاله مدل رسوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نيا مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي مشخصات پتروگرافيکي و تفسير محيط رسوبي سازند فراقان (پرمين زيرين) با استفاده از روش آزمايشگاهي در ميدان گلشن مي باشد. ميدان گازي گلشن در حدود ۱۸۰ کيلومتري جنوب شرقي بوشهر، بين پارس جنوبي و پارس شمالي و ميدان فردوسي قرار دارد. در اين تحقيق با استفاده از ۱۳۰ مقطع نازک از خرده هاي حفاري آناليز پتروفاسيس ها و رخساره ها، ۸ پتروفاسيس و ۵ رخساره کربناته در چاه مورد مطالعه شناسايي گرديد. مچوريتي ترکيبي بسيار خوب و مچوريتي بافتي نسبتا خوب اين ماسه سنگها به همراه شواهدي مانند شکستگي دانه هاي گرد شده کوارتز دلالت بر ساحلي تا دريايي بودن ماسه سنگ هاي سازند فراقان دارد. اين پتروفاسيس ها و رخساره ها نشانگر نهشته شدن اين رسوبات در زير محيط هاي يک محيط ساحلي تا دريايي کم عمق هستند. رخساره هاي شناسايي شده در زير محيط خليج دهانه اي، سبخا، بخش پيشاني ساحل، جلوي ساحل و دور از ساحل نهشته شده اند.