مقاله پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افيوليت
مقاله نايين
مقاله پريدوتيت هاي گوشته
مقاله ترمومتري
مقاله بارومتري
مقاله واکنش مذاب / گوشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پيرنيا تهمينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي پريدوتيتي موجود در ملانژ افيوليتي نايين نزديک به ۷۰ درصد از حجم آنرا تشکيل مي دهند. اين سنگ ها پريدوتيت هاي گوشته اي مربوط به يک ليتوسفر اقيانوسي مي باشند که در زمان کرتاسه بالايي تا اوايل ترشير بر روي بخش شمالي شهرستان نايين جايگيري شده است. بررسي هاي پتروگرافي، صحرايي و مقايسه کاني هاي موجود در اين سنگ ها بيانگر يک تغيير تدريجي سنگ شناسي و در واقع کاني شناسي از لرزوليت به سمت هارزبورگيت و در نهايت دونيت مي باشد. ژئومومتري و بارومتري هاي بکار رفته دماي تعادل کاني هاي اليوين – اسپينل را در مورد لرزوليت ۷۳۰ و در مورد هارزبورگيت ۷۷۸ درجه سانتيگراد و دماي تبلور پيروکسن هاي همزيست را بسيار بالاتر در حدود ۱۰۹۲ براي لرزوليت و ۱۲۱۹ درجه سانتيگراد براي هارزبورگيت نشان مي دهد. بررسي هاي صحرايي، پتروگرافي و اختلاف دمايي ترمومتري هاي مذکور به همراه افزايش دماي تعادل اليوين – اسپينل را لرزوليت به سمت دونيت ۷۵۴) تا ۷۸۸ درجه سانتيگراد) نماينده تشکيل اين سنگ ها تحت تاثير واکنش مذاب / گوشته مي باشد. همچنين آناليز شيميايي اسپينل ها و اليوين ها نشان مي دهد که از لرزوليت به هارزبورگيت و در نهايت دونيت ميزان Cr# اسپينل ها افزايش در حالي که ميزان Mg# اليوين ها کاهش مي يابد. اين عدم تطابق در روند فاکتورهاي ذکر شده در اثر افزايش ميزان اليوين موجود در سنگ (افزوده شدن کاني هاي اليوين جايگزيني) طي واکنش مذاب / گوشته مي باشد. بنابراين پريدوتيت هاي مورد بررسي تکتونايت هايي مي باشند که تحت تاثير واکنش مذاب / گوشته قرار گرفته اند.