سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم محمدی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی
محمد پورمعانی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در دره الموت گدازههای حدواسط از نوع تراکی آندزیت با سن کواترنر، دارای سرشت آلکالن از نوع موجودیت دارند که ترکیب شیمیایی آنها محدود می باشد فزون بر کانی های اصلی خاص سنگهای تراکی آندزیتی ، ازکانی های شاخص در این سنگها اکسی هورنبلند و پیروکسن را می توان ذکر نمود . سنگهای منطقه مورد مطالعه با گدازههای تراکی آندزیتی دماونداز نظر سنگ شناسی و ژئو شیمیایی شباهت زیادی دارند، تنها تفاوت سنگهای الموت با دماوند، نسبت بیشتر Na 2 O, Al 2 O 3 , CaO َالموت نسبت به دماوند می باشد . عناصر کمیاب و نادر خاکی هردو منطق ه تقریبا روند یکسانی دارند . هر دو منطقه در زون البرزمرکزی قرار دارند که فعالیت های تکتونیکی موضعی در دور ه کواترنری باعث کشش لیتوسفری و شکستگیهای عمیق و خروج گدازه های آلکالن در مناطق مورد نظر شده است . در منطقه الموت فعالیت های مذکور با فازهای تاخیری ماگمایی همزمان شده در نتیجه باعث فوران گداز های تراکی اندزیتی مشابه دماوند گردیده است