سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
کیمیا کلانتری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
عباس آسیابانها – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محسن الیاسی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در شرق شهرستان قزوین (زرجه بستان) گدازه های بازیک تا حد واسط پالئوژن نوار آتشفشانی البرز رخنمون های گسترده ای دارند.این گدازه ها که از نوع تراکی آندیت تا تراکی آندزیت بازالتی می باشند متعلق به سری کالک – آلکالن با پتاسیم بالا هستند و ترکیب شیمیایی محدودی دارند (۵۳ تا ۵۹ درصد وزنی SiO2) شواهد پتروگرافیحاکی از تغذیه احتمالی مخزن ماگمایی در گدازه ها یافت می شود (گردشدگیحاشیه فتوکریست های پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن ، بافت غربالی و زونینگ) داده های ژئوشیمیایی تهی شدگی عناصر HFSE و غنی شدگی LILE ها را نشان می دهند که این امر از خصوصیات ماگماتیسم مرتبط با زون فرو رانش محسوب می شود و احتمالا معلول ذوب بخشی گوشسته فوقانیدر حین رویارویی با سیالات آزاد شده از صفحه فرو رونده می باشد.