سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ناظمی هرندی –
محمود خلیلی –
موسی نقره ئیان –
رضا شمسی پور –

چکیده:

متاگرانیت های پل خاوند در جنوب شرقی انارک ، اتفاقات داخلی تاقدیس پل خاوند را تشکیل داده و سیمایی میلونیتی دارند. بخش مرکزی این گستره از سنگ‌های دگرگونی درجه متوسط تا بالا (بیشتر گنایس ) تشکیل شده و متاگرانیت های پل خاوند سنگ‌های دگرگونی را در بر گرفته و خود توسط مرمر لاخ احاطه شده است. در مشاهدات صحرایی هیچ‌گونه حالت تدریجی بین گرانیت هاون گنایس ها قابل رؤیت نیست. کانی‌های اصلی تشکیل‌دهنده این متاگرانیت ها شامل کوارتز ، فلدسپات آلکالن و پلاژیوکلاز بود و بیوتیت با مقادیر کم تنها کانی فرومنیزین موجود در سنگ‌ها می‌باشد . ماگمای سازنده این متاگرانیت هاه از نوع کالک آلکالن می‌باشد. بر پایه تلاوت ژئوشیمیایی و پترولوژیکی به نظر می‌رسد که متاگرانیت های حاصل ذوب بخشی گنایس ها در اعماق زیاد باشند. دیاگرام های تأمین محیط تکتونیکی نشان می‌دهد که گرانیت های پل خاوند در یک مرحله بعد از کوهزایی ( POG ) به‌وجود آورده‌اند.