سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده راضیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
علی اصغر سپاهی گرو – دکتری پترولوژی از دانشگاه تربیت معلم تهران
فرهاد الیانی – دکتری ژئوشیمی و کانی شناسی
سارا مانی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

در قسمت شرق هاله دگرگونی مجموعه پلوتونیک الوند و در مجاورت مستقیم گرانیتوئیدها، نواری از سنگهای میگماتیتی وجود دارد که این میگماتیت ها دارای ساختهای استروماتیک ، پتیگماتیک، شلیرن، شولن، سورئیتیک و نبولیتیک می باشند. در بخش شرقی منطقه د رمجاورت میگماتیت ها کردیریت هورنفلس ها گسترش دارند وجود لایه بندی ترکیبی ، میزان ذوب بخشی و افت فشار در تتحول میگماتیت های منطقه موثر بوده است سنگ مادر این میگماتیت ها اکثرا پلیتی بوده و زونهای کانی شناسی در منطقه شامل زونهای آندالوزیت – سیلیمانیت ، سیلیمانیت – پتاسیم فلدسپار است.