سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گیتا رستمی زاده – بخش زمین شناسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – بخش زمین شناسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده نفوذی ده سیاهان، استوک کوچکی از تیپ جبال بارز با سن الگوسن – میوسن، واقع در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر می باشد که با گسترش تقریبی ۱۰ کیلومتر مربع، سنگهای آتشفشانی – رسوبی با سنائوسن را قطع کرده بطوریکه درمحل تماس آن با سنگهای اطراف، هورنبلند هورنفلس و زائده های گرانیتی به چشم می خورد. این توده در محدوده طولهای جغرافیایی َ۵۸ ۵۵ درجه سانتیگراد تا َ۱۰ ۵۶ درجه سانتی گراد شرقی و عرضهای جغرافیایی َ۵۸ ۲۹ درجه سانتی گراد تا َ۲۰ ۳۰ درجه سانتی گراد، در نزدیکی ده ده سیاهان واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب رفسنجان (۱۴ کیلومتری شمال شرق مجتمع مس سرچشمه) واقع گردیده است.