سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدعلی مکی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اکبر سینائی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده نفوذی غرب نیاسر کاشان ازجمله توده های نفوذی زون ارومیه – دختر است که درآن آندزیت ها ، توف ها و پیروکلاستیک های متعلق به ائوسن نفوذ نموده است. مطالعات صحرائی ، آزمایشگاهی، آنالیز های XRF و مایکروپروب همگی نشان می دهد که جنس توده گرانیتوئیدی فوق دیوریت،کوارتز دیوریت، تونالیت و مایکروپروب همگی نشان می دهد که جنس توده گرانیتوئیدی فوق دیوریت، کوارتز دیوریت، تونالیت و گرانودیوریت می باشد. انکلاوهای توده نفوذی فوق بر اساستقسیم بندی دیدیر ۱۹۷۳ از نوع میکروگرانولار مافیک و هم جنس توده نفوذی است. آنالیزهای مایکروپروب یکسان بودن جنس توده نفوذی وانکلاو را تایید می کند. با استفاده از آنالیزهای مایکروپروب که در دانشگاه اکلاهما سیتی آمریکا انجام گرفته و در دست داشتن کاتیون های تشکیل دهنده سنگ های نفوده نفوذی، آمفیبول این سنگ ها هورنبلند منیزیم دار، بیوتیت آنیت، پلاژیوکلاز (آندزین)، کلریت (Pynochlorite) و اسفن از نوع متاسوماتیسم است. در کنتاکت توده نفوذی مزبور با سنگ های میزبان، فعالیت های هیدروترمال منجر به تشکیل اسکارنوئید گردیده است. مجموعه کانی شناسی این اسکارنوئیدها شامل گارنت گراسولار – آندرادیت ، ولاستونیت و اسکاپولیت می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهدکه ماگمای گرانیتوئیدیاز نوع متالومین است که در اثرتبلور بخشی ماگمایی بازالتی کالکوآلکالن در نزدیکی سطح زمین و انجماد آن به وجود آمده است. محیط تکتونیکی تشکیل این توده فرو رانش، و جنش ماگمای آن کالکوآلکالن است.