سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا عابدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا… قاسمی – استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید احمدی پور – استادیار پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود صادقیان – استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کوهگبری در ۵۷ کیلومتری جنوبغربی کرمان و در شرق رفسنجان، در زون ساختاری ارومیه- دختر واقع شده است. این منطقه عمدتاً از سنگهای آهکی کرتاسه فوقانی و کنگلومرای پلیژنتیک پالئوسن زیرین تشکیل شده که دو استوک کوچک گرانیتی لوکوکرات کالکوآلکالن در آن نفوذ کردهاند. در اثر نفوذ این توده ها و تراوش سیالات حاصل از آن ها به درون سنگهای آهکی میزبان، یک مجموعه اسکارنی با ترکیب کانیشناسی متنوع متشکل از گارنت ( گروسولار، آندرادیت)، کلینوپیروکسن (دیوپسید – هدنبرژیت)، ولاستونیت، وزوویانیت، اپیدوت،فلوئوریت، منیتیت، هماتیت،
اسپیکولاریت و … تشکیل شده است.
توده های گرانیتی مزبور دارای ترکیب گرانیت تا آلکالی گرانیت و ماهیت کالکوآلکالن بوده است. در نمودارهای همزمان تا بعد از برخورد محیطهای I ژئوشیمیایی مختلف در قلمرو نمونههای تفریق یافته ماگماتیسم گرانیتی نوع درون قاره ای (WPG)قرار می گیرند.