سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فضه آیتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
اکبر سینایی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

گستره مورد مطالعه در ۱۴۰ کیلومتری شمال اصفهان و در محدوده طول های جغرافیایی َ۳۵ – ۵۱ درجه سانتی گراد و َ۳۰ – ۵۱ درجه سانتی گراد و عرض جغرافیایی َ۳۵-۳۳ درجه سانتی گراد و َ۳۰ – ۳۳ درجه سانتی گراد قرار گرفته است. این منطقه قسمتی از رشته کوه های قهرود را که متعلق به سلسله جبال غربی در ایران مرکزی است در بر دارد. قسمتاعظم سنگ های آتشفشانی موردمطالعه به سن سیلورین، سنگهای بازالتی هستند که به دشت آلتره شده اند. مطالعات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب وجود ماگمایی با خصوصیات سری تحولی و حاصل از نیروهای کششی را نشان می دهد که نمونه ای از آتشفشانهای داخل صفحه ای است.